บริการ Managed Wireless LAN

สำหรับงาน Event

 

พร้อมอุปกรณ์และระบบ

Authentication

ที่รองรับ พรบ.คอมพิวเตอร์

3 ปัจจัยหลักที่ช่วยให้งาน Event ประสบความสำเร็จ

คุณภาพ

Enterprise เกรด Router, Switch, Controller, และ WiFi Access Points

ประสบการณ์

ทีมงานที่ประสบลการณ์

ดูแลช่วยเหลือจนสิ้นสุดงาน

ความปลอดภัย

ระบบยืนยันผู้ใช้งาน

สิทธิการเข้าถึงข้อมูล

บันทึก Log ผู้ใช้

บริการ Managed Wireless LAN สำหรับงานอีเว้นท์ | Event WiFi

คือบริการ WiFi ความเร็วสูงสำหรับงาน Event ผ่านโครงข่าย Segment Routing (SR) เชื่อมตรงกับ Internet Data Centers ที่ AIS, TRUE, CAT และ TOT พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ WiFi 5.0 ในสถานที่จัดงาน โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบตาม Requirement ของแต่ละงาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือระหว่างจัดงาน

จุดเด่น

 • อินเทอร์เน็ตคุณภาพจาก Internal Gateways  ด้วย Ring Protection มาจากสองเส้นทาง ป้องกันเหตุการณ์สายไฟเบอร์ขาด

 • รองรับปริมาณการใช้งานที่ Gigabit เชื่อมต่อกับ Internet Data Center

 • ไม่ต้องลงทุน (No CaPEX) เป็นบริการเช่าอุปกรณ์และเนื้อเน็ตตามปริมาณใช้งานที่ต้องการแต่ละ Event

 • อุปกรณ์ที่ใช้เป็นเทคโนโลยีล่าสุดของ Cisco ทั้งระบบ รองรับการจัดงานสากล และลูกค้าต่างชาติ

 • ระบบยืนยันตัวตนพร้อมระบบบันทึกการใช้งานตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ตามข้อกำหนดกระทรวงดิจิตอล

การดำเนินงาน

 1. เข้ารับ Requirement ทำความเข้าใจรายละเอียดของงาน

 2. ทีมสำรวจหน้างาน ออกแบบนำเสนอ

 3. ติดตั้งโครงข่าย Fiber Optic ขนาด 10 Gigabit สองเส้นทาง

 4. ติดตั้ง Enterprise เกรด Router (ASR1000 ซีรีส์)

 5. เดินสายภายในติดตั้ง Redundant Switch PoE+ 

 6. ติดตั้งระบบ Wireless Controller และ Access Points ตามจุดต่าง ๆ ให้สัญญาณครอบคลุม เพียงพอต่อปริมาณผู้ใช้

 7. ติดตั้งระบบยืนยันตัวตนและระบบบันทึกการใช้งาน

 8. ทดสอบใช้งานจริงล่วงหน้า 1 วัน

 9. เจ้าหน้าที่ Standby ดูแลให้ความช่วยเหลือ ณ สถานที่ จนงานเสร็จ

 

บริการ Event WiFi ครบวงจรของเคิร์ซจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแก่ผู้ใช้ และธุรกิจท่าน ช่วยแบ่งเบางานระบบให้กับผู้จัดการไอที

งานประชุมสัมนา

 

ปัจจุบันที่ขาดไม่ได้เมื่อมีการจัดงานสัมนา คือการ Live สดไปยัง Social Networks ผ่าน Internet ถ้าเป็นกิจกรรมอบรมการเรียนการสอนก็ต้องมีระบบห้องเรียนที่สามารถ Broadcast ไปยังนักเรียนร้อยถึงพันคน แต่หากเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น ก็ต้องมีระบบห้องประชุม Webex ให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารออนไลน์โดยเก็บมีการบันทึกได้  ท่านสามารถเลือก Collaboration Endpoints เพื่อใช้ในการประชุมแบบต่างๆได้ตั้งแต่ระบบ IP Phone, Video Phone, Room Kit และ TelePresence ตามรูปแบบต่างๆ

รับประกันผลงาน

ได้รับเลือกให้เป็นผู้ให้บริการงานระดับนานาชาติ อาทิ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค อีกทั้ง โรงแรมชั้นนำมากมาย หากท่านสนใจบริการกรุณาติดต่อทีม Event Support ได้ที่ 02-7709700 ต่อ 2020 เพื่อนัดหมายเจ้าหน้าที่เข้านำเสนอรายละเอียดและชมผลงานคุณภาพที่ผ่านมาของเคิร์ซ

Wireless and Mobility

ประสบการณ์ใช้งานผ่านมือถือที่มากขึ้นกำลังกลายเป็นเรื่องปกติใหม่  การใช้งานที่กำลังเป็นที่แพร่หลายของ IoT และอุปกรณ์มือถือ ไม่เพียงแต่เครือข่ายของคุณจะต้องปลอดภัยเท่านั้น แต่ต้องรวดเร็วเชื่อถือได้ ด้วยจุดเชื่อมต่อและตัวควบคุมไร้สายที่รองรับมาตรฐาน WiFi 6 (802.11ax) เราขอเสนอสถาปัตยกรรม Cisco เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สำหรับการเจริญเติบโตของธุรกิจที่เพิ่มขึ้น

 

ขอใบเสนอราคา

- เขตบางกะปิ

- กรุงเทพมหานคร

- ประเทศไทย