02-770-9700 ต่อ 2020

  • Facebook

- เขตบางกะปิ

- กรุงเทพมหานคร

- ประเทศไทย

ไฟร์วอลล์ ป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต
บริการเช่าใช้อุปกรณ์ Firewall สำหรับองค์กร

บริการช่วยเหลือให้องค์กรท่าน ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์
ที่ประสบความสำเร็จด้วยวิธีการอัตโนมัติที่ให้ความปลอดภัยที่สม่ำเสมอบนคลาวด์และเครือข่าย

Managed Firewall

เป็นบริการป้องภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต โดยเคิร์ซจะติดตั้ง Next Generation Firewall ของ Palo Alto Networks และหรือ Cisco ASA FirePOWER พร้อมช่วยเหลือการเซ็ต Security Policy ให้กับลูกค้า รวมถึงการอัพเดทและแก้ไขปรับปรุง firewall rules การจัดการเรื่องของสิทธิของผู้ใช้งาน VPN ที่ Access ผ่านมาทาง Internet  การเชื่อมต่อสาขาด้วย IPSec ผ่าน Public Internet และการเข้าถึง website หรือ block เนื้อหาที่ไม่ต้องการ (content filtering) เป็นต้น

บริการ Managed Firewall ของ KIRZ ให้อะไรบ้าง?

reporting

available by device, group or site to help better manage threats and compliance requirement

industry platforms

Pala Alto Networks, and

Cisco ASA FirePOWER

Next-Gen Firewall and IPS

Real-time access

to the Cisco threat analysis service

Firewall log

monitoring, management and analysis on a near-continuous basis

แพคเกจบริการ Next-Generation Managed Firewall

 

ขอใบเสนอราคา