02-770-9700 ต่อ 2020

  • Facebook

- เขตบางกะปิ

- กรุงเทพมหานคร

- ประเทศไทย

พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้าน
ได้อย่างปลอดภัย

Managed Firewall

เป็นบริการป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต และพนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านผ่านทาง FTTx และ 4G/5G ได้อย่างปลอดภัย บริษัทมีอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ติดตั้งให้ความช่วยเหลือ และเป็นผู้ให้คำปรึกษาจนท่านสามารถใช้งานได้จริง รวมทั้งพร้อมช่วยเหลือการเซ็ต Security Policy ให้กับลูกค้า การอัพเดทและแก้ไขปรับปรุง Firewall Rules การจัดการเรื่องสิทธิของผู้ใช้งาน VPN ที่ Access ผ่านมาทางอินเทอร์เน็ตการเชื่อมต่อสาขาด้วย IPSec ผ่าน Public Internet และการเข้าถึง Website หรือ Block เนื้อหาที่ไม่ต้องการ (Content Filtering) เป็นต้น

แพ็กเกจบริการ Next-Generation Managed Firewall

บริการ Managed Firewall ของ KIRZ ให้อะไรบ้าง?

reporting

Available by device, Group or site to help better manage threats and Compliance requirement

industry platforms

Pala Alto Networks, and

Cisco ASA FirePOWER

Next-Gen Firewall and IPS

Real-time access

To the Cisco threat analysis service

Firewall log

Monitoring, Management and Analysis on a near-continuous basis

 

ขอใบเสนอราคา