ค้นหา

เคเบิ้ลใต้น้ำความเร็ว 60Tbps เชื่อมระหว่างญี่ปุ่นและอเมริกา จะเปิดใช้งานวันที่ 30 มิถุนายนนี้แล้ว

อัพเดตเมื่อ: 16 ส.ค. 2019ด้วยความร่วมมือระหว่าง Google, China Mobile International, China Telecom Global, Global Transit, KDDI และ Singtel ตั้งแต่ปี 2014 ในที่สุดสายเคเบิ้ลความยาวกว่า 9,000 กิโลเมตรที่มีความเร็วสูงถึง 60Tbps ก็จะได้เปิดใช้บริการในวันที่ 30 มิถุนายน 2016 นี้แล้วเพื่อเชื่อมต่อระหว่างญี่ปุ่นและอเมริกา


เคเบิ้ลใต้น้ำ Trans-Pacific นี้จะมีจุดเชื่อมต่อที่ Oregon ในสหรัฐอเมริกาหนึ่งจุด และเชื่อมโยงมายังจุดเชื่อมต่อในญี่ปุ่นสองจุด โดยจากการลงทุนติดตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีและใช้เทคโนโลยี Digital Signal Processor ล่าสุดบนสาย Low-Loss Fiber จนได้ความเร็วออกมาที่ 60Tbps จากความร่วมมือของยักษ์ใหญ่ทั้ง 6 บริษัทร่วมกับการสนับสนุนจาก NEC

โครงการนี้ไม่ใช่โครงการแรกที่ Google ลงทุนสนับสนุนการเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลสำหรับระบบอินเทอร์เน็ต และก็จะไม่ใช่โครงการสุดท้ายเช่นกัน

ที่มา: http://venturebeat.com/2016/06/29/google-backed-transpacific-internet-cable-from-japan-to-oregon-begins-service-on-june-30/ , http://www.nec.com/en/press/201606/global_20160629_02.html


ดู 0 ครั้ง

- เขตบางกะปิ

- กรุงเทพมหานคร

- ประเทศไทย