ค้นหา

ทำความรู้จัก "Thailand 4.0" ทันโลก พัฒนาธุรกิจมากขึ้น

อัพเดตเมื่อ: 7 ก.ย. 2019


Thailand 4.0

ทำความรู้จักกับ Thailand 4.0 Thailand 4.0 คือแผนที่ได้รับการวางไว้สำหรับพัฒนาประเทศไทยในระยะยาว โดยสิ่งที่จะเข้ามาเป็นแกนหลัก ของยุทธศาสตร์ก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการผลักดันทุกภาคส่วนไปด้วยกัน ดังนั้นมา ทำความเข้าใจกันดีกว่าค่ะว่านโยบายนี้เป็นอย่างไร

หากติดตามข่าว ทุกท่านคงน่าจะเคยพบกับคำที่กำลังเป็นกระแส และสร้างความตื่นตัวในประเทศไทยอย่างเป็น ลูกโซ่ นั่นคือคำว่า Thailand 4.0 ซึ่งได้รับการผลักดันจากภาครัฐฯ ขึ้นมาเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายสำหรับการ พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยมีการเติบโต และมีแนวทางในการ พัฒนาที่สอดคล้องไปกับนานาประเทศในยุคปัจจุบัน แก่นของนโมเดล Thailand 4.0 ก็คือนโยบายที่จะปรับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ ให้ขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรมและความสร้างสรรค์มากขึ้น ต่างจากในอดีต ที่เน้นการผลิตเป็นจำนวนมาก หรือถ้าให้เปรียบ เทียบอย่างง่ายก็คือประเทศไทยต้องเปลี่ยนจากการ ‘ทำมากได้น้อย’ ให้กลายเป็น ‘ทำน้อยได้มาก’ แทน โดยมุ่ง ยกระดับความสามารถใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่

1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ

2) กลุ่มสาธารณสุข และเทคโนโลยีการแพทย์

3) กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะ และระบบเครื่องกล

4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี และอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ

5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง


*Image : thailand-business-news.com

โดยสิ่งที่จะเข้ามาเป็นแกนหลักของการพัฒนาแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพ ซึ่งอันที่จริงประเทศไทยได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงระบบภายในอุตสาหกรรม จากการใช้แรงงานใน อดีต มาเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนแล้ว แต่ยังขาดการวางยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่จะ บูรณาการ ให้เกิดการทำงานร่วมกันของแต่ละองค์กรให้เกิดผล และวางเป้าหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งโมเดล Thailand 4.0 นี้ก็จะเข้ามาเป็นแก่นของการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาว

สำหรับการพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอลตามโมเดล Thailand 4.0 จะเน้นส่งเสริมในการค้นคว้าวิจัยและ ต่อยอดเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน นับตั้งแต่เทคโนโลยีทางการเงินซึ่งจะเข้าสู่ยุคที่ ความจำเป็นของการติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรงลดลง เปลี่ยนมาดำเนินการผ่านระบบดิจิตอลแทน อันจะไป สอดคล้องกับระบบอี-มาร์เก็ตเพลสและอี-คอมเมิร์ซต่างๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถสั่งซื้อของผ่านระบบ ออนไลน์ พร้อมกับชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา และสิ่งสุดท้ายที่นับเป็นปัจจัยสำคัญเลยก็คือในด้าน ของการพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์ประเภท IoT ที่จะทำให้อุปกรณ์ต่างๆ รอบตัวกลายเป็นสมาร์ทดีไวซ์ ซึ่ง จะเข้ามายกระดับให้การใช้ชีวิตมีความสมาร์ทมากขึ้น รับกับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการก้าว กระโดดอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่มีการเชื่อมโยงเครือข่าย ที่ทำให้โลกทั้งใบถูกย่อมาอยู่ภายใต้ปลายนิ้ว เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเข้ามาเป็นบทบาทหลักของยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ก็คือ การเชื่อมโยงทุกภาค ส่วนเข้าด้วยกัน รวมถึงการแบ่งปันทรัพยากรที่มีค่าร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

KIRZ มีความพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรกับทุกองค์กรที่กำลังวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมตามโมเดล Thailand 4.0 ด้วยบริการที่ครอบคลุมรอบด้าน นับตั้งแต่การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพสูงสำหรับธุรกิจ การเชื่อมต่อ เข้าหากันภายในของแต่ละสำนักงานผ่านเครือข่าย Ethernet เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น แม้จะอยู่ ต่างภูมิภาคกันก็ตาม รวมถึงยังมีการให้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่มีความปลอดภัยสูง รองรับการเข้าถึงและแบ่งปันทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านระบบคลาวด์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยังมี บริการให้คำปรึกษาเพื่อหา Business Solution ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะกับแต่ละองค์กร เพื่อให้การดำเนินตาม นโยบาย Thailand 4.0 ของคุณเป็นไปได้อย่างราบรื่นที่สุด สำหรับการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรืออุตสาหกรรมแบบ Startup นั้น KIRZ ก็มีความพร้อมในการสนับสนุนเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับการใช้งานที่มีความ แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้ช่วยในการจดโดเมนเนม พร้อมพื้นที่เว็บโฮสติ้งที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมที่จะเปิดรับกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างไร้ ขีดจำกัดได้ในอนาคต

#KIRZ #thailand #technology #Ehternet #Datacenter #IOT

ดู 0 ครั้ง

- เขตบางกะปิ

- กรุงเทพมหานคร

- ประเทศไทย