ค้นหา

KIRZ - TECH SOLUTION for Hotel Management แสดงความพร้อมกับ พัทยา Smart City


บริษัท เคิร์ซ จำกัด ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร พร้อมลุยตลาดเมืองพัทยา

โดยเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการจัดงานสัมมนาให้แก่กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว ทางด้านที่พัก โรงแรม ในงานที่ชื่อว่า

TECH SOLUTION for Hotel Management เพื่อเพิ่มศักยภาพและตอกย้ำการเข้าสู่เมือง

Smart City : เมืองอัจฉริยะ

นอกจากนี้ การได้เข้าสู่ MICE City ทำให้พัทยากลายเป็นเมืองสำคัญในหลายๆด้านสำคัญ โดยฉพาะบริการด้านการท่องเที่ยวและประชุมระดับชาติและนานาชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัท เคิร์ซ จำกัด และ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงเห็นความสำคัญและเพื่อเป็นการสนับสนุน และให้บริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ภายในงานสัมมนาได้จัดให้มีการสัมมนาและเปลี่ยนข้อมูลแห่งเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งสร้างความรู้และเสริมสร้างบริการทางด้านโซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยสำหรับธุรกิจ ยกระดับธุรกิจให้เป็น Smart city ตามมาตรฐานสากล ซึ่งโซลูชั่นที่นำเสนอมีความยืดหยุ่น คล่องตัว ลดภาระขั้นตอนการทำงานและสามารถรองรับความต้องการของธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบ ได้อย่างก้าวกระโดด

#seminar #pattaya #Datacenter #smartcity #IOT #hotel #mice #technology #KIRZ

ดู 0 ครั้ง

- เขตบางกะปิ

- กรุงเทพมหานคร

- ประเทศไทย