02-770-9700 ต่อ 2020

  • Facebook

- เขตบางกะปิ

- กรุงเทพมหานคร

- ประเทศไทย

ค้นหา

เคิร์ซ ร่วมกับ กฟน.จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร พร้อมเดินหน้าโครงการมหานครแห่งอาเซียน อย่างแท้จริง

อัพเดตเมื่อ: 16 ส.ค. 2019


บริษัท เคิร์ซ จำกัด และ การไฟฟ้านครหลวง ร่วมมือจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสารหรือสายเคเบิล เนื่องในทุกวันนี้ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าเราจะมองไปทางใดแทบทุกท้องถนนและทางเดินเราต้องเจอกับ “สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร” ที่ยุ่งเหยิง ยังสะท้อนถึงระเบียบการจัดการ ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยป้องกันไฟฟ้าดับจากอุบัติเหตุรถเกี่ยวสายไฟ ได้ทัศนียภาพที่สวยงาม พร้อมยืนยันแม้เกิดน้ำท่วม ก็ไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าใต้ดินบริษัท เคิร์ซ จำกัด และ การไฟฟ้านครหลวง ร่วมมือจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสารหรือสายเคเบิล เนื่องในทุกวันนี้ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าเราจะทมองไปทางใดแทบทุกท้องถนนและทางเดินเราต้องเจอกับ “สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร” ที่ยุ่งเหยิง ทำให้บดบังทัศนียภาพแล้ว ยังสะท้อนถึงระเบียบการจัดการ ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยป้องกันไฟฟ้าดับจากอุบัติเหตุรถเกี่ยวสายไฟ ได้ทัศนียภาพที่สวยงาม พร้อมยืนยันแม้เกิดน้ำท่วม ก็ไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าใต้ดิน


ทั้งนี้ การได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการแผนพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ในภาพรวม เพื่อให้การดำเนินการเป็นเอกภาพไม่เกิดความซ้ำซ้อน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยแบ่งเป็น โครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แจ้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมทุกราย เร่งตรวจสอบและจัดระเบียบสายสื่อสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง ที่ติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าของ กฟน. ทุกพื้นที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและความปลอดภัย เนื่องจากปัญหาสายสื่อสารที่รกรุงรังและห้อยต่ำกว่ามาตรฐาน


นอกจากนี้แล้ว กฟน. ได้มีโครงการสายไฟฟ้าลงดินโดยภายใต้ความร่วมมือทุกหน่วยงานจะร่วมกันนำสายไฟฟ้าอากาศ และเสาสัญญาณโทรคมนาคมลงใต้ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2558 ประกอบด้วย โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินที่ กฟน.กำลังดำเนินการอยู่ โดยจะดำเนินการใน 39 เส้นทาง ระยะทางรวม 127.3 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 48,717 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯชั้นใน 12.6 กิโลเมตร กลุ่มระบบเชื่อมโยงระบบสายส่ง 7.4 กิโลเมตร และพื้นที่ส่วนอื่น 107.3 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นโครงการระยะยาว 10 ปี (2559-2568) ประกอบด้วย พื้นที่ นนทบุรี พระราม 9 กาญจนาภิเษก-อโศก รัชดาภิเษก-พระราม 9 ส่วนที่ดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย สีลม พญาไท พหลโยธิน ลุมพินี สุขุมวิท และปทุมวัน อีกด้วย

ที่มา : การไฟฟ้านครหลวง : http://www.mea.or.th/content/detail/87/2793

ManagerOnline : https://news.voicetv.co.th/thailand/443082.html

http://www2.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000100712

#เครซ #KIRZ #MEA #กฟน #การไฟฟานครหลวง #สายไฟฟา #สายสอสาร #ไฟเบอร

ดู 153 ครั้ง