ค้นหา

ความแตกต่างระหว่าง Colocation กับ Dedicated Servers - อะไรเป็นทางเลือกดีที่สุดสำหรับธุรกิจคุณ

อัพเดตเมื่อ: 2 ก.ย. 2019Dedicated Server vs Colocation

ในโลกของการแข่งขันในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ก็ตาม ธุรกิจจะเติบโตและดำเนินต่อไปได้ล้วนต้องพึ่งพาระบบไอทีที่ทันสมัยทั้งสิ้น ส่วนหนึ่งคือการพัฒนาและนำเสนอข้อมูลผ่านโลกอินเตอร์ เพื่อช่วยให้การทำงานภายในองค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และเพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ สร้างความได้เปรียบและสร้างโอกาสทางธุรกิจได้


การวางแผนโครงสร้างระบบไอทีภายในองค์กรจึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรทุกคนต้องให้ความสำคัญตั้งแต่แรกเริ่มว่า ควรออกแบบระบบไอทีอย่างไร ใช้เครื่อง Server แบบใดและจะวางเครื่อง Server ไว้ตรงไหน อย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของพนักงานภายในองค์กร สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบปัญหาด้านไอทีน้อยที่สุด และผู้บริหารควรกำหนดเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ Application และโปรโมทธุรกิจของตนเอง ซึ่งบริการที่กำลังได้รับความสนใจและได้รับความนิยมก็คือ การใช้บริการ Colocation และการใช้ Dedicated Server


Colocation คืออะไร

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า การใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในองค์กรขนาดเล็กทั่วไปมักไม่ประสบปัญหาเกี่ยวกับความเร็วอินเตอร์เน็ต เพราะมีเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพียงกี่เครื่องเท่านั้น แต่ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานจำนวนมาก และต้องเชื่อมต่อกับภายนอกองค์กรด้วย ประสิทธิภาพหรือความเร็วอินเตอร์เน็ต xDSL หรือ FTTx ไม่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่จึงแสวงหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องความเร็วอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีอยู่ 2 วิธี คือ

 • ใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบบ Leased Line แบบเช่าใช้เฉพาะราย โดยติดต่อผู้ให้บริการ ISP (Internet Service Provider) ก็จะได้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและได้ความเร็วจริงตามที่ต้องการ

 • ใช้บริการ Colocation บริการรับฝาก Server ไว้ในพื้นที่ให้บริการสำหรับการจัดวางหรือติดตั้ง Server โดยจัดทำไว้ในลักษณะ Internet Data Center ซึ่งปัจจุบันมีทั้งการให้เช่า Server และวางที่ Data Center หรือบริการรับฝากเครื่อง Server ซึ่งผู้ให้บริการจัดเตรียมระบบต่างๆ ไว้ให้ เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบไฟฟ้าหลัก ไฟฟ้าสำรอง ระบบตรวจสอบและดับเพลิง ระบบรักษาความปลอดภัย และมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความช่วยเหลือ ดูแลระบบต่างๆ ให้กับผู้ใช้บริการด้วย


Colocation มีดีอะไร ทำไมควรใช้บริการ

บริการจัดสรรพื้นที่สำหรับการจัดวางหรือติดตั้ง Server เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้ใช้บริการทั่วไป นำเครื่อง Server ไปติดตั้ง ซึ่งเรียกว่า Colocation มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และติดตั้งอยู่ภายในอาคารสถานที่ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีและได้มาตรฐาน ข้อดีหลักๆ ที่ควรใช้บริการ Colocation

 • ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้น ข้อดีข้อนี้เป็นจุดเด่นที่สุดของบริการ Colocation เพราะช่วยแก้ปัญหาเดิมๆ ของการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในองค์กรต่างๆ ซึ่งการที่ผู้ใช้บริการจะเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้น ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ คือ ความเร็วในการเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงข้อมูลจากผู้ใช้บริการ การเรียกใช้ข้อมูลได้ตลอดเวลา การปรับใช้งานได้หลากหลาย และการปรับเลือก Package ใช้บริการได้ตามต้องการ

 • ประหยัดค่าไฟฟ้าและค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เมื่อองค์กรใช้บริการ Colocation ก็จะไม่ต้องเปิดไฟให้กับ Server ในองค์กรของตนตลอดเวลา และผู้ให้บริการยังมี Package ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้งานภายในองค์กรของคุณ รวมถึงค่าอินเตอร์เน็ตที่ต้องเตรียมไว้ในประมาณมากๆ ก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป

 • มีทีมผู้เชี่ยวชาญและชำนาญงานให้การดูแลรักษาระบบต่างๆ ให้กับองค์กรของคุณ ซึ่งพวกเขาจะให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ระบบต่างๆ ของ Data Center สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณไม่ต้องกังวลกับการว่าจ้างหรือหาคนที่มีความชำนาญมาดูแลงานในส่วนนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญาให้บริการด้วย

ปัจจุบันผู้ให้บริการ Colocation ในลักษณะ Internet Data Center มีอยู่หลายราย เช่น อาคาร กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอาคาร Telecommunication โดยเฉพาะ มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อให้บริการด้านการสื่อสารโทรคม นาคมเป็นหลัก และอีกรายคือ KIRZ ซึ่งมีความพร้อมทั้งเรื่องของอาคารและเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการดูแลระบบเป็นอย่างดี


Dedicate Server คืออะไร

Dedicate Server หรือ บริการให้เช่า Server เป็นการให้เช่าเครื่อง Server โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้งาน Resources ทั้งหมดของเครื่องได้ด้วยตนเองและไม่ต้อง Shared Resource กับเครื่องอื่น

 • Dedicate Server จะถูกติดตั้งอยู่บนเครือข่ายความเร็วสูง ผู้ใช้บริการสามารถควบคุมการทำงานของ Server ได้ทุกอย่าง เช่น Email Server, Web Server, File Server, ERP Server หรือติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องการได้บน Server ผู้ใช้บริการจึงมีอิสระในการปรับแต่ง Resource ต่างๆ ได้ตามต้องการ

 • Dedicate Server มีความยืดหยุ่นมากกว่าบริการอื่น ในการบริหารจัดการ Resource ของตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเว็บไซต์ขององค์กรที่มี Traffic สูงๆ มีปริมาณการเข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมากๆ

 • ความต้องการระบบการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่และความเป็นส่วนตัวสำหรับการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงสิทธิความเป็นเจ้าของข้อมูล ขึ้นอยู่กับการตกลงทำสัญญาเช่าซื้อกับผู้ให้บริการว่าจะตกลงอันอย่างไรกับผู้ขอใช้บริการ ซึ่งจะมี Package ให้เลือกใช้บริการเช่นเดียวกับ Colocation

 • ดังนั้น Dedicate Server จึงเป็น Server ที่ทำหน้าที่ให้บริการอย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในงานทั่วๆ ไปได้ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อกับผู้ให้บริการ


Dedicate Server มีดีอะไร ทำไมควรใช้บริการ

Dedicate Server หรือบริการให้เช่า Server เป็นการที่ผู้ให้บริการจัดเตรียม Server และ Software ให้คุณเลือกใช้ตาม Package ที่คุณต้องการ พร้อมทั้งมีบริการเสริมคือเป็นผู้ดูแล Server ให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ รวมถึงมีบริการระบบฐานข้อมูลที่ลูกค้าต้องการให้ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญาการให้บริการ ข้อดีของการใช้บริการ Dedicate Server ที่พบโดยทั่วไป

 • ผู้ใช้บริการมีความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวสูง สามารถติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ได้ตามต้องการ เนื่องจากการเข้าถึงและการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดเป็นของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว

 • ผู้ใช้บริการสามารถควบคุมและจัดสรรพื้นที่ต่างๆ ของ Server ได้ด้วยตนเองทั้งหมดผ่านอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง จึงเหมาะกับผู้ใช้บริการที่มีข้อมูลขนาดใหญ่หรือเป็นเจ้าของหลายเว็บไซต์ หรือผู้ใช้บริการที่ต้องการขายพื้นที่เป็น Web Hosting หรือเว็บไซต์ขององค์กรที่มีจำนวนผู้ใช้งานจำนวนมาก

 • ผู้ใช้บริการไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลรักษา และ Maintenance ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่อง Server ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และรองรับ Traffic ปริมาณสูง ได้โดยไม่มีข้อจำกัดในการรับส่งข้อมูล พร้อมทั้งสามารถใช้ Dedicate Bandwidth ได้ในกรณีต้องการความเสถียรและความเร็วในการรับส่งข้อมูลมากๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ Package ของผู้ใช้บริการด้วย

มาถึงตรงนี้คุณก็รู้แล้วว่า Colocation แตกต่างจาก Dedicated Server อย่างไร

 • Dedicated Server จะเป็นเครื่อง Server ของผู้ให้บริการ โดยมี Package การใช้บริการให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้ตามความเหมาะสมและความต้องการขององค์กรของคุณ

 • ส่วน Colocation จะเป็นเครื่อง Server ของผู้ใช้บริการเอง สิทธิการเข้าถึง Server จึงเป็นของผู้ใช้บริการเองทั้งหมด การจัดการภายในระบบของคุณ ผู้ให้บริการจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ยกเว้นคุณจะซื้อบริการ Managed Server Service ร่วมเข้าไปด้วยเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม Server มีหลายระดับขึ้นอยู่กับขนาดองค์กรและจำนวนผู้ใช้งาน แต่ไม่ว่าองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพของระบบไอทีขององค์กรเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องการ ซึ่งการติดตั้งและการจัดทำระบบ Server ในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป แต่ไม่ว่าจะเป็น Colocation หรือ Dedicate Server ล้วนมีทั้งข้อดี ข้อเสีย และค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณว่าจะเลือกใช้บริการรูปแบบใดให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความจำเป็นขององค์กรของคุณ

ดู 0 ครั้ง

- เขตบางกะปิ

- กรุงเทพมหานคร

- ประเทศไทย