ค้นหา

Digital Disruption and Transformation คุณจำเป็นต้องรู้ไหม

อัพเดตเมื่อ: 2 ก.ย. 2019เดี๋ยวนี้อะไรๆ ก็ Digital คำยอดฮิตเห็นจะเป็น Digital Disruption ที่ใครไม่เคยได้ยินก็เชย อีกคำที่หลายคนอาจไม่คุ้นหู Digital Transformation แต่อาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้าง เพราะแทบจะทุกสื่อ ทุกองค์กรต่างพากันพูดถึง ด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง

 • พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อยู่ที่ไหนก็อัพเดทข้อมูลข่าวสารได้ผ่านการสไลด์หน้าจอ

 • จากที่เคยเดินเข้าไปเลือกซื้อของในห้างร้าน เปลี่ยนมาเป็นกดปุ่มเดียวเลือกใส่ตะกร้า เปรียบเทียบราคา ชำระเงินตัดยอดในบัญชีธนาคาร และรอรับสินค้าที่สั่งซื้อก็เป็นอันใช้ได้แล้ว

 • จากเดิมทุกเช้าต้องเปิดหน้าจอทีวี หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านข่าวสารในแต่ละวัน เปลี่ยนมาเป็นสไลด์หน้าจอมีคนคอยส่งมาให้แค่เปิดดูเท่านั้นเอง

หากจะถามว่า “คุณจำเป็นต้องรู้ไหม” ร้อยทั้งร้อยก็คงตอบว่า “จำเป็น” แล้วที่บอกว่า “จำเป็น” คนตอบอาจจะมีคำถามกลับมาว่า “แล้วมีความสำคัญอย่างไร ทำไมจึงจำเป็นต้องรู้” อันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่า Digital Disruption คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

 • Disruption หากจะแปลตามตรงก็คือ “การหยุดชะงัก”บางคนก็แปลว่า “การปฏิรูป” เมื่อรวมกับคำว่า “Digital Disruption” จึงมีความหมายว่า “สภาวะที่องค์กรหยุดชะงักด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว” บางคนก็ให้ความหมายว่า “การปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงองค์กรที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล”

 • การให้ความหมายดังกล่าวอาจทำให้หลายคนเข้าใจยาก หากจะพูดแบบภาษาชาวบ้านทั่วไป Digital Disruption ก็คือ การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม การศึกษา การเงินการธนาคาร การค้าการลงทุน สื่อสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ อันเกิดจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์กร

 • การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้ทุกวงการต้องปรับตัวเพื่อให้องค์กรของตนอยู่รอดได้ โดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในการสื่อสาร, Cloud, Big Data, Robotics, Machine Learning, AI และอื่นๆ เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจหรือบริหารจัดการองค์กร

 • แต่ Digital Disruption อาศัยเพียงแค่เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเดียวไม่เพียงพอ วิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรและความร่วมมือของบรรดาสมาชิกในองค์กรก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน

 • ดังนั้น Digital Disruption กำลังกลายเป็นปัจจัยที่ส่งผลอย่างรุนแรงต่อทุกองค์กรทั้งในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาครัฐ และภาคเอกชน การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้น เช่น การเติบโตของ Fintech, Startup, การปิดตัวของนิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์ และที่กำลังได้รับความสนใจ Uber และ Grab สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจาก Digital Disruption แทบทั้งสิ้น

 • ด้วยเหตุนี้คุณจึงจำเป็นต้องรู้ เพราะถ้าไม่รู้ ไม่พร้อม หรือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง คุณจะถูกบังคับให้ยอมรับและต้องเปลี่ยนแปลงตนเองไปโดยปริยาย

เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าองค์กรในทุกวงการกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า Digital Disruption แล้ว Digital Transformation คืออะไร จำเป็นต้องรู้หรือไม่ จริงๆ แล้วหลายคนอาจเข้าใจว่า แค่นำเอาเทคโนโลยีหรือเครื่องมือเกี่ยวกับดิจิทัลมาใช้ในองค์กร ก็ถือว่าเป็น Digital Transformation แล้ว ต้องบอกเลยว่า “ยังไม่ใช่ซะทีเดียว” ต้องรวมอย่างอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้าไปด้วย

 • Digital Transformation ส่วนใหญ่จะมองว่าเห็นภาพชัดเจนในองค์กรธุรกิจเอกชน โดยให้ความหมายว่า คือ การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กร โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอนทุกภาคส่วน

 • ไม่ว่าจะเป็นการวางเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ การผลิตสินค้าและบริการ การส่งต่อคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของธุรกิจ

 • ทุกขั้นตอนทุกภาคส่วนล้วนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลักในการดำเนินงาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สมาชิกทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการปรับตัวไปสู่ยุคดิจิทัล จึงจะเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

เมื่อรู้แล้วว่า Digital Transformation คืออะไร สิ่งที่จำเป็นต้องรู้อีกเรื่องก็คือ การที่จะเข้าสู่ Digital Transformation ได้นั้นต้องอาศัย 4 ปัจจัยนี้เป็นองค์ประกอบ

 • Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ เป็นฐานข้อมูลผู้บริโภคขนาดใหญ่ เป็นตัวช่วยในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบสินค้าและบริการ การสร้างการรับรู้กับผู้บริโภค และการสำรวจข้อมูลผู้บริโภค เพื่อนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น ปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมก็คือ การทำคอนเทนท์ดีๆ และมีคุณค่า จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้

 • Mobile จากในอดีตเป็นคอมพิวเตอร์เข้าสู่ยุคของอุปกรณ์พกพา ทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไปจนถึงสมาร์ทวอทช์ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจมากมาย ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงปลายนิ้วสัมผัส สไลด์ผ่านหน้าจอ ก็สามารถติดต่อสื่อสาร เช็คอีเมล์ ทำธุรกรรมทางการเงิน และเสพความบันเทิงต่างๆ ทุกอย่างดูง่ายขึ้น จึงเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกต่างและช่วยให้องค์กรทำงานง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • Information ทุกการกระทำที่เกิดขึ้นผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการได้ ผลการวิเคราะห์ที่ได้นำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้ แต่จะได้ผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณด้วย หากคุณเลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะสมและวิเคราะห์ข้อมูลมีคุณภาพ ก็จะนำไปสู่การพัฒนาที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 • Cloud หากจะให้คำจำกัดความทางเทคโนโลยีดิจิทัลก็คือ การให้บริการด้านไอที โดยผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้อย่างอิสระและสามารถใช้งานบนอินเตอร์เน็ตได้ ที่สำคัญ Cloud มีความยืดหยุ่นสูงและคิดค่าใช้บริการตามการใช้งานจริง คุณจึงมั่นใจในความเร็วและความปลอดภัยในการทำงานของคุณว่าจะง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปัจจัยทั้งสี่ประการนี้จะผลักดันให้องค์กรปรับตัวสู่ดิจิทัลหรือ Digital Transformation ได้โดยการกำหนดให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่สมาชิกในองค์กรจำเป็นต้องรู้และเข้าใจว่าทุกองค์กรต้องก้าวไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้

 • ภายใต้การสร้างหน่วยงานขึ้นมาดูแลงานดิจิทัล ซึ่งหนีไม่พ้นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และได้รับผลประกอบการ (ผลตอบแทน) ที่ดี

 • องค์กรจึงต้องให้ความสำคัญกับการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม เพราะเป็นส่วนสำคัญในการวัดผลความสำเร็จของการทำ Digital Transformation

 • ดังนั้น Digital Transformation มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบการ พนักงานบริษัทเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปต้องตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมถึงเตรียมการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ให้กับองค์กรและชีวิตของตนเอง

มาตรงนี้ คุณก็รู้แล้วว่า ทำไมคุณจำเป็นต้องรู้ว่า Digital Disruption และ Transformation คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับองค์กรและตัวคุณเอง เมื่อคุณรู้แล้วสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้ปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลได้ก็คือ วัฒนธรรมองค์กร ไม่ว่านักเทคโนโลยีดิจิทัลจะเก่งกาจสักเพียงใดก็ตาม หากขาดความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมและสังคมแล้วก็ยากที่จะทำ Digital Transformation โดยใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้แทนคนให้ประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ วัฒนธรรมองค์กรที่ว่านั้นก็คือ วัฒนธรรมดิจิทัล (Culture Digital) ที่เน้นความโปร่งใส การทำงานและใช้ข้อมูลร่วมกัน ความคล่องตัว และความปลอดภัย สิ่งเหล่านี้จะทำให้องค์กรดิจิทัลประสบผลสำเร็จได้


กันต์

ดู 0 ครั้ง

- เขตบางกะปิ

- กรุงเทพมหานคร

- ประเทศไทย