ค้นหา
  • namfon2

Hyperautomation

อัพเดตเมื่อ: มี.ค. 10


Hyperautomation

Hyperautomation อีกขั้นของกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี

ทุกวันนี้เราใช้ดิจิทัลในทุกจังหวะของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2020 นี้ ไม่ใช่ปีแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีหากแต่เป็นปีแห่งการ “ใช้” เทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเพียงแต่การใช้งานเพื่อต่อยอดจากสิ่งเดิม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราควรทำความเข้าใจและมีพื้นฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้งานและรับมือกับเทคโนโลยีเหล่านั้น


เป้าหมายของการใช้เทคโนโลยีจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่มนุษย์(People Centric) และ การพัฒนาเพื่อให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น (Smart Spaces) อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่สามารถพัฒนาอย่างแยกส่วนกันได้ ส่วนในเชิงการใช้งานเอง ก็จำเป็นต้องศึกษาเทคโนโลยีที่หลากหลายด้วยเช่นกัน


ในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องเรียนรู้และทำความรู้จักผู้บริโภค ซึ่งจะต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย บทบาทของ AI (ปัญญาประดิษฐ์) จึงถูกยกระดับเข้ามาเป็นตัวช่วยในเรื่องต่างๆ ที่จะผลักดันให้การสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า ยิ่งการแข่งขันทางธุรกิจเข้มข้นขึ้นจนองค์กรต้องนำข้อมูลที่ตัวเองมีและดึงข้อมูลจากภายนอก เพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า เช่น มีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน ขบวนการผลิต และให้บริการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ สร้างระบบที่รองรับการผลิตสินค้าหรือบริการสำหรับลูกค้าแต่ละคนจำนวนมากๆได้ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ซึ่งย่อมหมายถึงโอกาสและความสำเร็จทางธุรกิจ เราจึงจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่จะมาช่วยนำเสนอข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการพัฒนากลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและหนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าจับตามองในปี 2020 คือHyperautomation อาวุธสำคัญของธุรกิจในยุคหน้าที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคต คาดว่าจะได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างรวดเร็ว


Hyperautomation เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สองเทคโนโลยี คือ Robotic Process Automation (RPA) หรือ ระบบอัตโนมัติที่จะช่วยคนทำงานเดิม ๆ ซ้ำๆ บนพื้นฐานของเงื่อนไขง่ายๆ ให้ทำงานตามกระบวนการที่วางไว้แทนคน และ Machine Learning (ML) ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ AI ที่สามารถสร้าง Pattern แบบแผนและเรียนรู้ได้เอง แทนที่จะทำตามเงื่อนไขที่มนุษย์วางไว้


นอกจากนั้น Hyperautomation เป็นการบอกถึงยุค Digital ที่มีการใช้ Data และพัฒนา AI อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นระบบอัตโนมัติอีกขั้นหนึ่งที่เชื่อมกันหลาย ๆ ระบบ ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีที่มากกว่าแค่เครื่องจักรกล ระบบต่าง ๆ มีการสร้างข้อมูลและข้อมูลนั้นถูกนำมาเชื่อมโยง ก่อให้เกิดเป็น Model ขึ้นมา ต่อมาเมื่อมีข้อมูลใหม่ระบบจะวิเคราะห์และก่อให้เกิดเป็นการกระทำอย่างทันทีโดยไม่ต้องอาศัยการตัดสินใจของมนุษย์


กลยุทธ์ Hyperautomation เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างระบบ Big Data การสร้าง Model ด้วย ML และกระทำเสมือนพฤติกรรมของมนุษย์โดยคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่ได้ คือ การทำงานแบบทันทีทันใดโดยมีระบบเป็นตัวควบคุม เป็นกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีที่สร้างความเติบโต ขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวทาง People Centric มองกว้างถึงผู้คนที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ด้าน เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผสมผสานและเพิ่มศักยภาพในการขององค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน


การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกที่หลากหลายของระบบอัตโนมัติและแนวทางการผสานรวมเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างกลมกลืนถือเป็นหัวใจสำคัญ Hyperautomation จะครอบคลุมเครื่องมือที่หลากหลายรวมถึงทุกขั้นตอนของระบบงานอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น การค้นหา วิเคราะห์ ออกแบบ การดำเนินการโดยอัตโนมัติตรวจวัดกำกับดูแลและประเมินผล


ทำไมเทคโนโลยี Automation จึงมีความสำคัญและกำลังเป็นเรื่องที่ทั่วโลกกำลังจับตามองให้ความสนใจและจะกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในทศวรรษถัดไป Automation เป็นเทคโนโลยีได้สร้างคุณประโยชน์และความสะดวกมากมายให้กับมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็ได้เข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ในหลาย ๆ เรื่อง ส่งผลให้มนุษย์เราเริ่มเกิดความวิตกว่า เทคโนโลยีและหุ่นยนต์เครื่องจักรจะเข้ามาแย่งงานคน และก่อปัญหาด้านแรงงานต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น

แท้จริงแล้ว Automation คือ ประสิทธิภาพไม่ใช่ปัญหา ถูกสร้างขึ้นมาก็เพื่อสนับสนุนการทำงานในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยให้เราทำสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายและเร็วขึ้น อย่างการเข้าถึงในพื้นที่หรือส่วนงานที่มนุษย์เข้าถึงและทำไม่ได้ รวมไปถึงการลดเวลางาน การลดต้นทุน การเพิ่มการผลิตให้กับการทำธุรกิจ และที่สำคัญไปกว่านั้นทุกวันนี้เราก็ใช้สิ่งที่เรียกว่า Automation นี้กันอยู่ทุกวัน เทรนด์การนำหุ่นยนต์มาแทนที่คนส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและการขาดแคลนแรงงานฝีมือซึ่งเป็นช่องว่างที่ถูกเติมเต็มด้วยเทคโนโลยี

การแข่งขันในตลาดธุรกิจจะเน้นความสามารถของเทคโนโลยีการผลิตเป็นกำลังสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนบุคคลากรที่มีทักษะในการผลิต จะเห็นได้ว่าระบบออโตเมชันนั้นเข้ามาสนับสนุนการทำงานของมนุษย์โดยเฉพาะการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อความสูญเสียเป็นหลัก นอกจากนั้นแล้วยังช่วยลดต้นทุน ลดเวลาในการทำงาน เพิ่มคุณภาพเพราะมีความแม่นยำสูง เพิ่มความสามารถในการผลิต ภายใต้เงื่อนไขอันจำกัดและส่งเสริมความปลอดภัยของกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี


ประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีมาโดยตลอด เนื่องจากการแข่งขันที่เปลี่ยนไปและหากแรงงานไม่ปรับตัวจะเกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นจำนวนมากซึ่งไม่เป็นผลดีต่อแรงงาน จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากต้องการอยู่รอด รูปแบบการทำงานของแรงงานต้องเปลี่ยนไป ต้องเรียนรู้ พัฒนาความสามารถ การปรับตัว เพื่อให้เติบโตร่วมกับเทคโนโลยีได้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเขียนโดย Kirz Marcom Teamดู 95 ครั้ง

- เขตบางกะปิ

- กรุงเทพมหานคร

- ประเทศไทย