เทรนด์ยุคใหม่

วิถีการทำงานทางไกล

บริการ VPN IPsec และ SSL

ประสิทธิภาพสูง ทำงานทุกที่ได้อย่างปลอดภัยด้วย

Cisco ISR 4331-AX/K9 + HSEC + FL-4330-PERF-K9

การใช้งานบริการ VPN และ Enterprise Teleworker

จากสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 การอยู่กับบ้านเป็นทางออกที่ปลอดภัยที่สุด แต่จะทำอย่างไรให้ธุรกิจไม่สะดุดด้วยนั้น การวางแผน Work from Home (WFH) สามารถเริ่มเตรียมความพร้อมง่าย ๆ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านลักษณะการทำงาน
2. ด้านระบบไอทีและการเชื่อมต่อที่รองรับ
3. ด้านการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
4. ด้านการนัดหมายและจัดประชุม

ด้านลักษณะการทำงาน

วิเคราะห์ส่วนงานต่าง ๆ ภายในบริษัท ดูว่าส่วนงานใดสามารถทำงานแบบ WFH ได้บ้าง 

ทำงานที่บ้านได้

 • ฝ่ายบริหาร

 • ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 • ฝ่ายขาย การตลาด

 • ฝ่ายบุคคล

 • ฝ่ายจัดซื้อ

 • ฝ่ายไอที

ทำงานที่บ้านได้ยาก

 • ฝ่ายผลิต

 • ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

 • ฝ่ายคลังสินค้า

ด้านระบบไอที

จำแนกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไอที ปัจจัยที่ไอทีต้องพิจารณาสำหรับการทำ WFH มีดังนี้

ด้านโปรแกรมคอมฯ ใช้งาน (Applications)

แยกกลุ่มที่ต้องใช้ Online และ Offline

ด้านข้อมูลบน Server ลำดับสิทธิการเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่รับผิดชอบของพนักงาน เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล

ด้านอุปกรณ์ที่ต้องเชื่อมต่อ โดยตรวจสอบระบบภายในออฟฟิศว่ารองรับการเชื่อมต่อจากภายนอกได้ไหม เช่น VPN

ด้านอินเทอร์เน็ต  ความสามารถเข้ามาใช้งานพร้อมกันของพนักงานเพียงพอไหม โดยมีค่าที่เหมาะสม 1 คนต่อ 10 Mbps

ด้านการติดต่อสื่อสาร

แบ่งการติดต่อสื่อสารเป็นสองกลุ่ม คือ ภายในและภายนอก

สื่อสารภายใน

 • จัดตั้งกลุ่ม Microsoft Teams หรือ Cisco WebEx Team ตามส่วนงาน

 • กำหนดผู้รับผิดชอบและเบอร์ติดต่อ

 • แต่งตั้งผู้ควบคุม (Host) ในแต่ละกลุ่ม

สื่อสายภายนอก

 • อัพเดทข้อมูลการติดต่อหน้าเว็บเพจ

 • ตั้งค่าโอนสายเบอร์ออฟฟิศ เข้ามือถือ

 • ตั้งค่าเสียงรอสายโทรเข้าในระบบอัตโนมัติ (IVR) แจ้งให้ติดต่อเข้าเบอร์ใด

ด้านการจัดประชุม

แบ่งเป็นการประชุมแบบประจำและแบบฉุกเฉิน

การเตรียม

 • จัดหาเครื่องมือการประชุมแบบ Online

 • กำหนดรายชื่อของแต่ละการประชุม และโปรแกรม เอกสาร ที่ต้องใช้ประกอบ

 • กำหนดตารางนัดหมาย บันทึกลง Calendar ของเครื่องมือการประชุม

เครื่องมือการประชุม

บริการ Enterprise Teleworker

 1. บริการ VPN และ Enterprise Cloud ช่วยให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลไฟล์ต่าง ๆ จากเซิร์ฟเวอร์ได้ตามปกติ ใช้งานโปรแกรม Applications ต่าง ๆ ได้เหมือนเดิม แค่เชื่อม Internet ก็เหมือนอยู่ออฟฟิศ

 2. บริการ WebEx Meeting เป็นประชุมออนไลน์ผ่านมือถือ Tablet  และคอมพิวเตอร์ กำหนดนัดหมายเชิญประชุมผ่านระบบ มีโปรแกรมให้ติดตั้งรองรับการใช้งานที่ง่าย 

 3. บริการ Call Forward ช่วยส่งต่อสายจากเบอร์ออฟฟิศเข้ามือถือผ่านระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response)

ราคาแพ็กเกจบริการ Enterprise Teleworker

ขอใบเสนอราคา

- เขตบางกะปิ

- กรุงเทพมหานคร

- ประเทศไทย