02-770-9700 ต่อ 2020

  • Facebook

- เขตบางกะปิ

- กรุงเทพมหานคร

- ประเทศไทย

เชื่อมสำนักงานผ่านอินเทอร์เน็ต

อย่างปลอดภัย และ ประหยัดกว่าเดิม

บริการ SD-WAN เชื่อมสำนักงานผ่านอินเทอร์เน็ต

บริการวงจรเชื่อมด้วยเทคโนโลยี Software Define Network (SD) โดยการสร้างวงจร Private เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ได้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตแบบ MPLS, FTTx, และ 4G LTE  โดยผ่านขบวนการเข้า-ถอดรหัสเพื่อสร้างวงจรเช่าเสมือน หรือ Virtual Private Line ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย ในการเชื่อมสำนักงานสาขาของท่านเข้าด้วยกัน เคิร์ซให้บริการ Managed SD-WAN ควบคุมที่จุดศูนย์กลางโดยการติดตั้งอุปกรณ์ i-WAN Router ไว้ทุกสำนักงานสาขา ในการรับ-ส่ง Data, Voice และ Video ได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าเดิม

บริการ SD-WAN เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีสาขา

ธุรกิจที่มีสำนักงานสาขาหลายแห่งมักประสบปัญหาการเชื่อมต่อ และแบ่งปันทรัพยากรเครือข่ายผ่าน Wide Area Network (WAN) โดยคนส่วนมากมักจะคิดว่าเทคโนโลยี WAN มีราคาแพง และเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนจำนวนมากเท่านั้น  จริง ๆ แล้วไม่ว่าขนาดเครือข่ายของธุรกิจท่านจะเล็กหรือใหญ่หลักการออกแบบพื้นฐานนั้นส่วนมากจะเหมือนกัน บ่อยครั้งที่ธุรกิจขนาดเล็กใช้ประโยชน์จากต้นทุนที่มีประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตผ่านสาย FTTx และโครงข่ายไร้สาย 4G LTE  หรือวัตถุประสงค์เพื่อเป็น Backup Link

ไม่ว่าจำนวนสาขาจะมากกว่า 500 แห่ง หรือเพียงแค่ 2 แห่ง การออกแบบ WAN มีความคล้ายคลึงกันมากสำหรับ SD-WAN คือท่านแค่ทำ Hub ไว้ที่สำนักงานใหญ่ หรือที่ Data Center และให้สำนักงานสาขาเชื่อมเข้ามาทางอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านอุปกรณ์ Spoke หรือเรียกทางเทคนิคแบบง่าย ๆ คือ Hub & Spoke ท่านสามารถเริ่มต้นตั้งแต่ 1 ​Spoke จนไปถึงหลักสิบ หลักร้อย หลักพัน Spokes ได้ตามจำนวนสาขาที่ต้องการเชื่อมโดยมี Hub เป็นจุดศูนย์กลาง

เคิร์ซแนะนำให้ใช้ Data Center เป็น Hub เพราะมีความพร้อมของ Infrastructure ได้แก่ Connectivity, Cooling System และที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายของ Internet Bandwidth ใน Data Center นั้น ราคาถูกกว่ามาก ถ้าเทียบกับการติดตั้งที่ออฟฟิศ

การติดตั้งของแต่ละสำนักงาน กับชุดติดตั้ง SD-WAN

KIRZ SD-WAN เป็นบริการที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกระดับความสำคัญ โดยเริ่มต้นที่พื้นฐานการเชื่อมต่อด้วย Router ตัวเดียวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แบบ MPLS, FTTx, หรือ 4G-LTE

แต่หากต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นโดยวิธีใช้ Router ตัวเดียวและเพียงเพิ่ม Link อื่นเข้าไปก็สามารถทำได้ด้วยอุปกรณ์ KIRZ SD-WAN รุ่นสูงขึ้น และมากไปกว่านั้นคือเพิ่ม Router ตัวที่สองและเพิ่ม Link อื่นเข้าไปได้เช่นกัน

ค่าบริการ SD-WAN ตามขนาดของ Bandwidth ต่อสำนักงาน

KIRZ SD-WAN เป็นบริการที่รวมอุปกรณ์ i-WAN Router, Media Transmission และ Internet Broadband เช่าใช้โดยแบ่งตาม Package การใช้งาน ขึ้นอยู่กับจำนวนการเชื่อมต่อและขนาดของ Bandwidth ในแต่ละสาขา อุปกรณ์จะถูกเซ็ตอัพการเข้า-ถอดรหัสความปลอดภัยของวงจรเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานสาขาของลูกค้าผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็น Public Network

Public IP Address จะถูกผูกเข้ากับอุปกรณ์ SD-WAN ทุกสำนักงานสาขา และสามารถกำหนดการออกอินเทอร์เน็ตที่สาขา หรือผ่านทางสำนักงานใหญ่ได้ตาม Company Policy โดยเคิร์ซจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยออกแบบ ติดตั้ง และให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน

บริการ SD-WAN กับเคิร์ซ ดีอย่างไร

Cost saving

เชื่อมต่อที่หลากหลาย

MPLS, FTTx, 4G-LTE, Satellite, DSL, Cable

control

ควบคุมกำหนดนโยบายได้ทุกการเชื่อมต่อของแต่สาขา

Visual

มองเห็นวงจรการเชื่อมต่อได้จากทุกสาขา

flexible

สำหรับธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่สองสาขา - หลักพันสาขา

 

ขอใบเสนอราคา