เพื่อนร่วมงาน

โอกาสที่จะได้ประสบการณ์ทำงานกับเพื่อนรวมงานที่หลากหลาย Sales, Engineer, Developer, System, Finance, Admin. รวมไปถึงทีมบริการ อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง แต่มีวินัย เพื่อเป้าหมายสูงสุงคือการทำให้ลูกค้าประทับใจในบริการ

ความก้าวหน้า

สนใจที่จะท้าทายตัวเองด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในตำแหน่งที่ได้รับผิดชอบ

Cisco, Microsoft, vmware Certifications เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทส่งเสริมและคาดหวังเพื่อรักษามาตราฐานบริการให้แก่ลูกค้า

สร้างความแตกต่าง

คิดนอกกรอบและรู้สึกดีกับบทบาทส่วนตัวของคุณในการปรับแต่งอนาคตของบริการ Internet ราคาคุ้มค่า และมีบริการที่สร้างมูลค่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่เคิร์ซแห่งนี้

เราเป็นหนึ่งในหลายบริษัทที่มอบโอกาสให้กับเพื่อนๆรวมงานหน้าใหม่ เรามีวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นนายของตัวเอง ที่บริษัทมีการสื่อสารตรงไปตรงมา กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก และมีความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนรวมงาน

" มารวมกับเราเพื่อสนุกในหน้าที่ของคุณ "

โอกาสในการร่วมงานกับเรา

เคิร์ซ มีนโยบายที่ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันและการปฏิบัติที่ยุติธรรมและเป็นธรรมในการจ้างงานต่อทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ แหล่งกำเนิด อายุ ความทุพพลภาพ แนวคิดทางการเมือง สถานภาพสมรส หรือความโน้มเอียงทางเพศ 

ผู้สนใจร่วมงานกับตำแหน่งงานว่างประกาศด้านล่าง สามารถส่ง CV (Curriculum Vitae) หรือ Resume ของคุณมาได้ที่อีเมล hr@kirz.com สำหรับฝ่ายทรัพย์กรบุคคลเราได้มีโอกาสได้พิจารณากับตำแหน่งที่เหมาะสมกับความสามารถของคุณ

ประกาศตำแหน่งงานว่าง 

 1. Sales Representative (3 อัตรา)

  • นำเสนอ Service Provider Solution แก่กลุ่มลูกค้าองค์กร​

  • ปริญญาตรี ขึ้นไป

  • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (เกรดเฉลี่ย 3 ขึ้นไป)

  • เงินเดือนประจำ คอมมิชชั่นต่อผลงาน ค่ายานพาหนะ และค่าโทรศัพท์

  • ค่ารักษาพยาบาล เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 2. Network Engineer (2 อัตรา)

  • มีความรู้ด้าน Network ดังต่อไปนี้

   • Switch & Routing 

   • MPLS, BGP

  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (เกรดเฉลี่ย 3 ขึ้นไป)

  • เงินเดือนประจำ ค่าล่วงเวลา และค่าโทรศัพท์

  • ค่ารักษาพยาบาล เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 3. Accounting (2 อัตรา)

  • ปริญญาตรี ขึ้นไป

  • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป

  • เงินเดือนประจำ ค่าล่วงเวลา และค่าโทรศัพท์

  • ค่ารักษาพยาบาล เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- เขตบางกะปิ

- กรุงเทพมหานคร

- ประเทศไทย